Make your own free website on Tripod.com

Home

OBJEKTIF
AHLI KUMPULAN
FIBER OPTIK
OBJEKTIF
PENGENALAN
PERBEZAAN DENGAN SISTEM KABEL BIASA
REKABENTUK KABEL GENTIAN OPTIK
CARA GELOMBANG CAHAYA MERAMBAT
JENIS-JENIS GENTIAN OPTIK
RAGAM
KESIMPULAN
FIBER OPTIC
FIBER OPTIK

  Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah menjayakan laman web ini . terutama sekali Ck Salmi binti Zakaria yang telah memberikan dorongan dan tunjuk ajar kepada kumpulan kami. tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang juga telah memberikan semangat kepada kumpulan kami.segala kekurangan dan kesilapan didalam laman wab ini amat di kesali oleh kumpulan kami.