Make your own free website on Tripod.com

Home

OBJEKTIF
AHLI KUMPULAN
FIBER OPTIK
OBJEKTIF
PENGENALAN
PERBEZAAN DENGAN SISTEM KABEL BIASA
REKABENTUK KABEL GENTIAN OPTIK
CARA GELOMBANG CAHAYA MERAMBAT
JENIS-JENIS GENTIAN OPTIK
RAGAM
KESIMPULAN
FIBER OPTIC
PENGENALAN

 

PENGENALAN

Dalam sistem gentian optic, ia membawa isyarat dalam bentuk pancran cahaya.Gentian ini sesuai digunakan bagi penghantaran pada jarak jauh. Gentian ini mempunyai kehilangan kuasa yang kurang. Terdapat tiga elemen utama dalam sistem komunikasi gentian optic iaitu sumber cahaya (pemancar), gentian optic dan pengesan cahaya(penerima).

Makalumat seperti suara, gambar atau data perlu ditukar dalam bentuk penukar analog ke penukar digital. Bagi penghantaran jarak dekat yang dekat adalah denagan menggunakan LED dan pada jarak yang jauh menggunakan solid state laser. LED dan solid state laser digunakan bagi menukarkan data atau isyarat isyarat analog kepada bentuk cahaya.

Pada penerima, peranti kepekaan cahaya seperti photocell atau pengesan cahaya digunakan bagi mengesan cahaya dan ditukarkan ke isyarat elektrik. Isyarat elektrik tersebut akan dikuatkan dan ditukarkan kebentuk digital oleh shaper. Penyahkod akan menukarkan isyarat digital kebentuk analog bagi mendapat isyarat yang sebenar. Bagi penghantaran yang jauh unit,unit pengulang perlu digunakan. Sistem perhubungan gentian optic digunakan dalam penyambungan komputer pada satu bangunan yang besar, kapal terbang dan juga kapal.